Аптека (древесина 300, камень 100) 30 раз

Аптека (древесина 300, камень 100) 30 раз